Materiaalanalyses

Materiaalanalyse

Doordat we in ons eigen laboratorium en bij de TU/e een breed spectrum aan faciliteiten tot onze beschikking hebben, kunnen we allerhande materiaalanalyses of oppervlakte-analyses voor u uitvoeren. Met de verkregen inzichten kunnen we de kwaliteit van het materiaal, het oppervlak of de coating van uw product verbeteren. Hiernaast kunnen we ook prototypes maken op laboratoriumschaal.

U kunt altijd contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden, de kosten of onze levertijd.

Om een beter beeld te schetsen van wat wij voor u kunnen betekenen staan hier enkele voorbeelden van uitgewerkte analyses.

Diverse materiaalanalyses
 • Microstructuur analyse, bijvoorbeeld:
  – Optische microscopie aan aan gepolijste dwarsdoorsnedes van het materiaal (metallografie) in laboratorium van MATinspired
  – Laagdiktemetingen door middel van microscopie aan gepolijste dwarsdoorsnedes van het gecoate materiaal.
  – Elektronen microscopie (SEM) met eventueel Focused Ion Beam (FIB), EBSD en Energy Dispersive X-ray (EDX).
  – X-Ray Diffractometry (XRD) voor het meten van aanwezige fases in het materiaal.
 • Chemische element analyse (materiaalsamenstelling), bijvoorbeeld AAS, Arc/Spark-OES, ICP-OES en XRF
 • Breukanalyse / faalanalyse, bijvoorbeeld met behulp van optische microscopie en scanning elektronen microscopie (SEM)
 • Metingen aan magnetische eigenschappen van uw materiaal, bijvoorbeeld:
  – Vibrating Sample Magnetometer (VSM) voor het meten van de hysterese (hysteresis) curve van materialen
  – Magnetic Optical Kerr (Moke) microscopie
 • Analyse van vuildeeltjes in vloeistoffen of op materialen
 • Thermische metingen:
  Thermische geleidbaarheidsmetingen,
  Thermo-mechanische analyse (TMA)
  -Thermo Gravimetric analysis (TGA)
  -Differential Scanning Calometry (DSC) (thermische analyse van faseovergangen)
 • Metingen van de oppervlakte spanning:
  -Contacthoekmetingen en tensionmeter-XRD stress meting
 • Metingen van de optische eigenschappen:
  – Photoluminicentie metingen
  – Photoconductance lifetime metingen
  – Ellipsometrie (meting van brekingsindex en absorptiecoefficient)
microscopen

Microstructuuranalyses met behulp van microscopie

 

 

 

 

 

 

FIB-SEM

Scanning Elektronen Microscopie (SEM

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ellipsometrie apparatuur in het laboratorium van MATinspired

Thermische analyses

Thermische geleidbaarheidsmetingen,
Thermo-mechanische analyse (TMA) (uitzettingscoëfficiënt, thermal expansion, TE)
-Thermo Gravimetric analysis (TGA)
-Differential Scanning Calometry (DSC) (thermische analyse van faseovergangen)
-Thermocalc berekeningen voor berekenen van fases in metalen of keramieken.

thermische meetapparatuur

Thermische meetapparatuur

Materiaaltesten
 • Mechanische testen:
  – Hardheidsmetingen zoals Vickers hardheid, Knoop hardheid, Rockwell hardheid en shore D durometer hardness
  – Kerfslagproeven
  – Trekproeven
 • Elasticiteitsmodules met behulp van GrindoSonic
 • Scratch en slijtage tests
 • Chemische Corrosie testen
 • Weathering testen zoals zoutsproeitesten
De chemische samenstelling van materiaaloppervlak
 • Energy Dispersive X-ray (EDX)
 • X-ray Fluorescence (XRF)
 • X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
 • Raman Spectroscopie
 • Fourier Transformed Infrared (FTIR) Spectroscopie
 • Secondary Ions Mass Spectroscopy (SIMS)
 • Auger Electronen Spectroscopie
Ruwheidmetingen
 • Interferometrie
 • Perthometry
 • Confocale Microscopie
 • Atomic Force Microscopy (AFM)

Analyse van dunne lagen
 • Glow Discharge – Optical Emission Spectroscopy (GD-OES / GDOES) voor het meten van concentratieprofielen
 • Microscopie (optisch en/of SEM) aan geprepareerde dwarsdoorsnedes
 • Ellipsometrie
 • XPS met ionen sputtering
 • SIMS met ionen sputtering
GDOES in laboratorium van MATinspired

GDOES in laboratorium van MATinspired

Prototypes/proefstukken
 • Proefstukken met verschillende warmtebehandelingen
 • Lasproefstukken met verschillende lasmethodes
 • Cement- en composiet-prototypes met verschillende composities en procescondities.
 • 3D printen van prototypes van verschillende soorten metalen en polymeren

Diverse oppervlaktebehandelingen voor prototyping
 • Deponeren van dunne lagen/films met behulp van
  – Chemical Vapour Deposition (CVD)
  – Expanding Thermal Plasma Chemical Vapour Depositon (ETP-CVD)
  – Physical Vapour Deposition
  – Atomic Layer Deposition
 • Electrodepositie van o.a. Zn, Ni, Cr, Cu en Ag lagen
  Etsen zoals chemisch etsen, elektrolytisch etsen en plasma etsen
 • Polijsten
  – Mechanisch polijsten
  – Elektrolytisch polijsten
 • Oppervlakte zuivering methodes
  – Ozon behandeling
  – UV behandeling
  – Plasma behandeling