Voorbeelden van materiaalonderzoek

Hieronder vindt u een lijst met een aantal van onze onderzoeken

PDF – Breukvlak analyse met behulp van SEM

PDF – Microstructuuranalyse van metalen

PDF – Meten van dikte van coatings met behulp van microscopie

PDF – Karakteriseren van dunne coatings: bijvoorbeeld m.b.v. ellipsometrie

PDF – Bepaling van de Chemische Samenstelling van Metalen (PMI)

PDF – Meten van dunne lagen met GD-OES: bijvoorbeeld aan chroomlagen

PDF – Bepalen mechanische eigenschappen: meten van elasticiteitsmodulus

PDF – Restspanningsmetingen in materialen: bijvoorbeeld m.b.v FIB-SEM

PDF – Analyse van trace elementen in vaste stof

PDF – Meten vervuiling van oppervlaktes: Bijvoorbeeld met behulp van gas chromatografie

PDF – Testen van effect van warmtebehandelingen op lab-schaal

PDF – Diverse type hardheidsmetingen