Voorbeelden van materiaalonderzoek

Voorbeelden van materiaalonderzoek

PDF – Breukvlak anlayse met behulp van SEM
PDF – Microstructuuranalyse van metalen
PDF – Meten van dikte van coatings met behulp van microscopie
PDF – Karakteriseren van dunne coatings: bijvoorbeeld m.b.v. ellipsometrie
PDF – Bepaling van de Chemische Samenstelling van Metalen (PMI)
PDF – Meten van dunne lagen met GD-OES: bijvoorbeeld aan chroomlagen
PDF – Bepalen mechanische eigenschappen: meten van elasticiteitsmodulus
PDF – Restspanningsmetingen in materialen: bijvoorbeeld m.b.v FIB-SEM
PDF – Analyse van trace elementen in vaste stof
PDF – Meten vervuiling van oppervlaktes: Bijvoorbeeld met behulp van gas chromotografie
PDF – Testen van effect van warmtebehandelingen op lab-schaal
PDF – Diverse type hardheidsmetingen