Enkele voordelen van de TK11® Chroom-6 Detectie Testkit ten opzichte van laboratoriumtesten

 

Inmiddels heeft u zelf ervaren dat u met de TK11® en de TK11®-HS Chroom-6 Detectie Testkits gemakkelijk kunt aantonen of er chroom-6 aanwezig is in een verflaag, coating, oppervlakte vervuiling of stofdeeltjes. Gemakkelijk, omdat u deze bepaling zelf uitvoert en snel resultaat ziet.

Natuurlijk kennen we ook allemaal de mogelijkheid om chroom-6 te detecteren met laboratoriumtesten. Wij begrijpen dat u hierin een afweging maakt. Er bestaan wat onduidelijkheden over de verschillen tussen de twee testmethodes. Wij zetten enkele voordelen van de testkit voor u op een rij:

1. Eenvoudig ter plekke uitvoeren op de juiste locatie

De TK11® test geeft resultaten in ca. 1 minuut. Dit in tegenstelling tot de laboratoriumtest waar u enkele dagen moet wachten op de testuitslagen. De TK11® test voert u ter plekke uit. Hierdoor kunt u zich niet vergissen in de locatie. Dit in tegenstelling tot een laboratoriumtest waar met labeling van de afgekrabde monsters moet worden gezorgd dat de juiste plek ná de test teruggevonden kan worden. Met de TK11® test kunt u eenvoudig op meerdere plekken meten om direct inzicht te krijgen in de locaties waar chroom-6 verf aanwezig is.

2. Detectie van dunne chroom-6 lagen die sterk zijn gehecht aan het metaal

Sommige chroom-6 verbindingen kunnen sterk gehecht zijn aan het oppervlak van het metaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verhitte smeermiddelen op roestvrijstaal en zinkchromaat conversiecoatings (Zie foto’s). Deze verbindingen kunnen niet eenvoudig van het oppervlak worden afgeschraapt, waardoor monstername voor laboratoriumtesten niet mogelijk is en deze dus niet kunnen worden getest in een laboratorium. De TK11® testkit is hier de enige praktische manier om te testen of er gebonden chroom-6 aanwezig is op een oppervlak. Omdat u ter plekke met een vloeistof wrijft over het oppervlak lossen de chroom-6 verbindingen op waardoor deze kunnen worden gedetecteerd met de teststaaf.

Voorbeeld van detectie van chroom-6 (rood/paarse verkleuring) met behulp van de TK11® test aan verhitte smeermiddelen op roestvrijstaal.

Voorbeeld van detectie van chroom-6 (rood/paarse verkleuring) met behulp van de TK11®-HS test aan een zinkchromaat conversiecoating.

3. De TK11 testkit is voldoende nauwkeurig

Vaak worden laboratoriumtesten gezien als nauwkeuriger en daardoor beter dan de TK11 testkits, maar dat is een misvatting.

Bij het detecteren van chroom-6 gaan we uit van de RoHS* richtlijn en de REACH** verordening. Volgens de RoHS richtlijn is de maximale toegestane concentratie chroom-6 bepaald op  0,1 gewichts% chroom-6. Volgens de REACH verordening is de grensconcentratie bepaald op ca 0,05 gewichts% (zie afleiding). De testkits TK11® en TK11®-HS kunnen deze chroom-6 concentraties in verflagen zonder problemen detecteren.

Echte chroom-6 verflagen hebben concentraties welke over het algemeen nog hoger zijn dan 0,1 gewichts% waardoor deze altijd worden gedetecteerd met de TK11® test die u zelf uitvoert.

Laboratoriumtesten kunnen zeer lage concentraties chroom-6 bepalen, tot wel 0,001 gewichts% (oftewel 0,01 g/kg). Dit betreft dan slechts spoortjes chroom-6. Volgens de richtlijnen is dit niet meer relevant en daardoor te verwaarlozen.

*RoHS = Restriction of Hazardous Substances
**REACH = Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals