Afleiding van de REACH grensconcentratie voor chroom-6

 

De afleiding van de chroom-6 grensconcentratie uit de REACH is niet makkelijk, en de grenswaarde voor chroom-6 is helaas niet expliciet vermeld. Maar, de grenswaarde kan wel worden afgeleid. Hieronder een beknopte samenvatting van deze afleiding:

In verordening 1907/2006 zijn diverse chroom-6 houdende stoffen vermeld in Aanhangsel 4 zoals chromium (VI) trioxide, potassium dichromate, ammonium dichromate, potassium chromate, sodium chromate. Chroom‑6 houdende stoffen zijn dus mutageen en vallen onder categorie 2 (Zie aanhangsel 4 van verordening 1907/2006).

Uit artikel 14.2 (van verordening 1907/2006) volgt dat voor chroom-6 houdende stoffen, een chemische veiligheidsbeoordeling niet meer nodig is als de concentratie lager is dan 0,1 gewichts%; zo is volgens artikel 14.2f de grenswaarde 0,1 gewichts% indien de stof aan de criteria in bijlage XIII van deze verordening voldoet. Aangezien chroom-6 houdende stoffen als mutageen categorie 2 zijn  geclassificeerd, voldoen chroom-6 houdende stoffen dus aan de criteria in bijlage XIII, en is de grenswaarde dus 0,1 gewicht%. Uit artikel 14.2a t/m e volgt ook dat de laagste grenswaarde 0,1 gewichts% is.

De grensconcentratie voor de chroom-6 houdende verbindingen is dus 0,1 gewichts%. Aangezien voor chroom-6 verbindingen ongeveer de helft van het gewicht uit chroom-6 bestaat, is de grenswaarde voor chroom-6 circa 0,05 gewichts%. Dit komt overeen met een grenswaarde van circa 500 mg/kg Cr6 (0,5 g/kg).