We hebben onze loodtest uitgebreid gespecificeerd. Hier kunt u zien dat de loodtest uiterst gevoelig is voor de aanwezigheid van lood. Door deze hoge gevoeligheid worden loodhoudende verflagen en loodhoudende tinverbindingen altijd getectecteerd (rode verkleuring).

De specificatie kunt u hier downloaden:

Specificatie MATinspired Loodtestkit (pdf)